Κοπή Δέντρων - Γερανοί Νότης - Notis Cranes | Spider Cranes

Κοπή Δέντρων

Εμπιστευτείτε μας στην κοπή ψηλών δέντρων

Τα ψηλά δέντρα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τοπίου. Όταν ένα δέντρο μολυνθεί από παράσιτα, “χτυπηθεί” από ακραίες καιρικές συνθήκες  ή με την πάροδο του χρόνου αυξηθεί ο όγκος των κλαδιών του μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.
Πάντα με γνώμονα  την βιωσιμότητα των δέντρων. Σε σπάνιες περιπτώσεις και εφόρουν έχουν τις απαραίτητες άδειες προχωράμε στην κοπή τους. Επίσης, η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα που φέρουν αυτοματοποιημένο σύστημα κοπής δέντρων.